Általános szerződési feltételek (a Pagony Közért On-line webáruház felhasználóinak részére)

1. Általános rendelkezések

A Pagony Közért On-Line Webáruházat (a továbbiakban Pagony Közért) a Kalmarket Kereskedelmi Kft. (1075 Budapest, Rumbach Sebestyén u. 3., adószám: 14725964-2-41) üzemelteti (továbbaikban Kalmarket). Kalmarket on-line katalógus alapján kínálja az általa forgalmazott élelmiszer, nem élelmiszer és vegyi termékeit.

Az a magánszemély vagy társaság (a következőkben ügyfél), aki az www.pagonykozert.hu honlapján keresztül rendel, elfogadja a jelen vásárlási szerződés feltételeit.

Az vásárlói szerződést a Pagony Közért akkor tekinti elfogadottnak, ha ez tartalmazza a rendelési számot és tárolni fogja a teljesítéstől számított egy évig. Az Ügyfél rendelése által elfogadja a jelen szerződés feltételeit.

Pagony Közért kijelenti, hogy rendelkezik a törvény által előírt összes hatósági engedéllyel, melyek szükségesek úgy az on-line webáruház működése, mint a termékkereskedelem és szállítási szolgáltatás érdekében.

2. Szerződéses felek azonosítása

Jelen vásárlási szerződés a Kalmarket Kereskedelmi Kft. (1075 Budapest, Rumbach Sebestyén u. 3., adószám: 14725964-2-41), mint eladó és ügyfele között jött létre.

Kalmarket Kft. felelőssége kizárólag a www.pagonykozert.hu webáruházon keresztűl megrendelt termékekre terjed ki, melyek on-line termékkatalógusunkban megjelennek, felismerhető módon tartalmazzák a cég logóját és a cég adatait és termék adatait.

Az Ügyfél adataival kitölti a regisztrációs űrlapot, és bármikor a rendelés során módosíthatja azokat, a Pagony Közért teljesíti a rendelést, és minden esetben számlát állít ki. A Megrendelő felelősséget vállal a hibás vagy hamis adatok szolgáltatása esetén okozott károk miatt. Pagony Közértnek jogában van törölni minden hibás vagy hamis regisztrációt és ellenőrizze Ügyfél hitelességét további kételyek esetén.

3. Árak

Az online katalógusban feltüntetett árak a Pagony Közért termékeinek végső fogyasztói árai. Ezek a megjelenítéstől a megrendelés időpontjáig érvényesek, az eladó köteles a kiválasztott termékek rendelését fogyasztói áron teljesítenimelyek a megrendelés időpontjában voltak közzétéve. A megrendelés visszaigazolása tartalmazza ezeket az árakat. A csomagolás költségek nem tartalmazzák a termék kiszállításához szükséges nylon zacskókat, ezeket külön számoljuk fel.. Ha a megrendelést módosítani kell, vagy egyes megrendelések összvonásra kerülnek bármilyen oknál fogva, a módosított rendelés feltételei lépnek érvénybe.

4. Felelősség

A Pagony Közért on-line vásárlás és szállítási szolgáltatás felelőségével kapcsolatos információkat az "információ" menüpontban olvashatóak. Pagony Közért minden tőle telhetőt megtesz, hogy a fennt előírtakat teljesíti és betartja azokat. Az Ügyfél kijelenti, hogy ismeri és elfogadja a dokumentum tartalmát.

5. Az Ügyfél kötelezettségei

Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a megrendelés visszaigazolásával elfogadja a szerződés feltételeit, amennyiben nem tartja be az előírásokat, a szerződést szegi meg, és felelősséggel tartozik. Az Ügyfél vállalja, hogy az általa kiválasztott megrendelt termékek kifizetéséről Ő maga gondoskodik. Ha a szállítás meghíusul az Ügyfél hibájából, az ügyfélnek az ebből származó költségeket fizetnie a a Pagony Közért részére.

6. Reklamációk, panaszkezelés

A Felhasználó megtagadhatja azoknak a termékeknek az átvételét, amelyek az átadás-átvétel időpontjában bármilyen okból hibásak. Amennyiben a termékről csupán az átadást követően derül ki, hogy az már az átadás-átvétel időpontjában hibás volt (vagy legalább a hiba oka már akkor is fennállt), a Vásárlót ebben az esetben is megilleti a reklamáció joga, melyet a Szolgáltatás telefonos ügyfélszolgálatán keresztül, vagy e-mailben megtehet.

A Felhasználó a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy bírósági eljáráson kívüli rendezése érdekében jogosult a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását kezdeményezni.

Panasszal fordulhatnak a Budapest Békéltető Testülethez is az alábbi elérhetőségeken: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu Fax: 06 (1) 488 21 86 Telefon: 06 (1) 488 21 31 http://bekeltet.hu/kerelem/ vagy az on-line vitarendezési platformon keresztül: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show

7. A kártyabirtokos kártalanításának módja és feltételei

Amennyiben a számla végösszege eltér a bankkártyás fizetéskor levont összegtől (pl. nem kerül minden termék kiszállításra) úgy 7 napon belül visszautaljuk a különbözetet az Ügyfél bankszámlájára.

8. Adatbiztonság

Pagony Közért betartja a biztonsági adatokra vonatkozó rendeletet annak érdekében, hogy ügyfeleink adatait bizalmasan kezeljük. Semmilyen információt nem továbbítjuk harmadik fél részére.

A honlap könnyebb és egyszerűbb használata érdekében cookie-kat használunk.

9. Nyilvántartási adatok

Látogatóink a regisztráció során megadják személyes adataikat (név, cím, telefon, e-mail, stb). Ezeket az adatokat kizárólag a megrendelések végrehajtása érdekében tároljuk. Ügyfélszolgálatunk szükség esetén, kizárólag a kapcsolatfelvétel céljából használja az adatokat. Semmilyen körülmény között nem továbbítjuk ügyfeleink adatait harmadik személy részére.

10. Regisztráció törlése

Ügyfeleink törölhetik regisztációjukat:

  1. e-mailben az e-mailcímre küldött lemondó levelükkel.
  2. ügyfélszolgálatunk részére címzett levélükkel:
    Kalmarket Kereskedelmi Kft.
    1075 Budapest, Rumbach Sebestyén u. 3.

11. Akciók

A Pagony Közért fenntartja jogát arra, hogy különböző akciókat hírdessen meg a honlapon, az üzletben vagy egyéb médiumon keresztül.

Fenntartjuk a jogot arra, hogy az akciók feltételeit minden előzetes értesítés nélkül módosíthassuk.

Az akciókban résztvevő termékek a készlet erejéig érvényesek.

12. 50% kedvezmény esetén a következő szabályok alkalmazandóak

  1. Maximálisan vásárolható mennyiség: 2 termék
  2. Maximálisan leadható rendelések száma egy nap/ügyfél: 1
  3. A Pagony Közért megtagadhatja az olyan ügyfelek kiszolgálását akik nem tartják be a szabályokat vagy visszaélnek az akciókkal

A fent említett szabályok érvényesek a családtagok által leadott rendelések esetében is.